For deg. Når du trenger det.
Vi ser frem til at du tar kontakt med oss i Tromsø eller Brønnøysund.
Välkommen til Wexus AB
När kvalitet betyder något!

INLEDNING

Wexus Gruppen AS är ett helägt norskt företag med fokus på försäljning och leasing av modulbyggnader till offentliga projekt, oljeindustrin, varvsindustrin, kraftindustrin samt väg- och byggbranschen. Vår huvudägare är Norvestor Equity AS, som är en av Norges främsta investeringsfonder med över 950 miljoner euro i investerat kapital.

Wexus Gruppen har kapacitet för alla segment inom modulbyggnader när kunden ska köpa, hyra, demobilisera eller kanske sälja av sina egna baracker. Vi har ett stort fokus på flexibilitet och använder anpassade lösningar. Tillsammans har vi över 75 års intern expertis.

Fördelar med modulbyggnader

Modulbyggnader har många fördelar gentemot konventionella byggnader av flera skäl.
Kortare leveranstid - Ger snabbare avkastning.
Bättre Kvalitet, Hälsa och Miljö - Inomhuskonstruktion ger bättre inomhusmiljö, eftersom byggnaden inte utsätts för fukt under konstruktionen.
Fasta produktionsprocesser ger högre kvalitet och färre fel.
Minimalt byggavfall - sparar miljön
Ökad flexibilitet

Kort leveranstid

Bygghastigheten ger bland annat snabbare avkastning på investeringar.

Modulbyggnation möjliggör parallella aktiviteter såsom den faktiska konstruktionen av modulbyggnaden och anläggning av tomten.

Detta minskar även arbetskraft, finansiering och tillsynskostnader.

För att spara ännu mer tid och pengar är nästan alla design- och ingenjörsprojekt en del av tillverkningsprocessen.

Unikt för modulbyggnader är också möjligheten att bygga golv, väggar, tak etc. samtidigt. Vid konventionell konstruktion kan väggar inte byggas förrän golvet är på plats, medan taket och takläkt inte kan byggas innan väggarna är uppställda. Med modulär konstruktion byggs väggar, golv, tak etc. samtidigt och monteras på samma fabrik ihop till en byggnad.

Konstruktion och installation sker oberoende av väder, vilket kan öka arbetets effektivitet samt undvika skador på byggmaterial, eftersom konstruktionen sker inomhus.

Bättre kvalitet, hälsa och miljö

Genom att ha produktionen inomhus, på samma plats och med fasta personer i produktionen ökar effektiviteten samtidigt som vi får översikt över exakt vilken mängd material som behövs för ett visst jobb.

Genom en fast byggprocess kan vi designa byggnaderna för att använda vanliga längder av trä, panel, lister etc. och därmed kapa dessa med maximal effektivitet, eller beställa speciella längder i bulk.

Den kontrollerade miljön i fabriken möjliggör en mer exakt konstruktion samtidigt som överblivet material kan återvinnas internt. När avfall från en byggarbetsplats normalt kan fylla flera stora containrar, genererar byggandet av moduler att mycket mindre avfall.

Enligt vissa rapporter kan en minskning av avfall på upp till 90% uppnås med hjälp av modulbyggnader jämfört med konventionella byggnader. Samtidigt minskar modulbyggnader både avfall och inte minst platsstörningar i förhållande till konventionella byggnader.

Ökad flexibilitet

Vid modulbyggnationer får man en ökad flexibilitet som är svår att uppnå vid uppförandet av konventionella byggnader. Du kan ta bort eller lägga till extra moduler när som helst. När behoven förändras kan modulbyggnaderna demonteras och flyttas, eller renoveras för återanvändning. Modulerna kan även utformas så att de passar in i existerande byggnader, så att man, när modulerna är monterade, knappt kan se någon skillnad mellan dem och de ursprungliga byggnaderna.

SPECIALPROJEKT
Wexus Group kan leverera anpassade byggnader för varje användningsområde.
LES MER
HOTELL
Wexus Gruppen AS levererar hotell till ett mycket lägre pris än traditionella byggnader och med mycket kortare leveranstider.
LES MER
SKOLA / FÖRSKOLA
Wexus-koncernen har lång erfarenhet av leverans av skolor och förskolor.
LES MER
KONTORSMODULER
Kontorsmoduler kommer med många olika konfigurationsval.
LES MER
KANTINER
Wexus Gruppen levererar anpassade matsalslösningar.
LES MER
BOSTADSRIGGAR
Komplett nyckelfärdiga bostadsriggslösningar för stora eller små bostadsbehov.
LES MER
Utvikling og design av
Vecora