SKOLA / FÖRSKOLA

Moduler kan transporteras säkert över skolgården och installeras nära en skola eller förskola i drift. Genom god dialog och tydlig avspärrning mellan skola / förskola och byggarbetsplats utförs projektet på ett bra och professionellt sätt. Wexus Gruppen AS har erfarenhet inom dessa typer av projekt och har hög säkerhet för barnen, egen personal och skol- / förskolearbetet. Modulernas transport sker snabbt och effektivt inom loppet av några dagar och modulerna är normalt redo inom en månad.

Utvikling og design av
Vecora