KONTORSMODULER

Kontorsmoduler är ett bra alternativ till exempelvis projektkontor på kort och lång sikt. Kontoren kan byggas i många olika konfigurationer och anpassas efter kundens behov. Kontorsmoduler är också ett mycket bra alternativ till en permanent kontorsbyggnad. Kontorsmodulbyggnader har många fördelar gentemot konventionella byggnader av flera skäl.

Kortare leveranstid - Ger snabbare avkastning

Bättre kvalitet, hälsa och miljö - Inomhuskonstruktion ger en bättre inomhusmiljö eftersom byggnaden inte utsätts för fukt under konstruktionen. Fasta produktionsprocesser ger högre kvalitet och mindre fel. Minimal byggavfall - sparar miljön

Ökad flexibilitet, om du behöver lägga till ytterligare moduler baserat på ökade behov.

Utvikling og design av
Vecora