BOSTADSRIGGAR

Wexus Gruppen AS är specialiserade på kompletta nyckelfärdiga bostadsriggslösningar för stora eller små bostadsbehov. Våra bostadsriggar följer dagens regelverk och kan anpassas efter behov. Vi producerar till försäljning och uthyrning i samarbete med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna. Wexus Gruppen AS är idag etablerat på flera skeppsvarv, vägprojekt, kraftprojekt och oljeanläggningar.

Utvikling og design av
Vecora